Physician Documentation

Physician Documentation
– เพิ่มฟังก์ชั่นการวาดรูปได้หลากหลายมากขึ้น แนบไฟล์ภาพถ่ายจากกล้อง ภาพวาด หรือใส่ข้อความเพิ่มเติมได้
– รองรับการสร้าง Template สำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายได้เอง โดยมี Component ให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Drop down list, Checkbox, Date-Time, Free Text
– รองรับการ Setup รายการเอกสารทางการแพทย์ที่ต้องใช้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้ เช่น ใบรับรองแพทย์และใบเคลมประเภทต่างๆของบริษัทประกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งเตือนแพทย์ให้ทราบว่าผู้ป่วยต้องการเอกสารรายการใดบ้าง