นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักดีว่าข้อมูลของคุณมีความสำคัญยิ่ง โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จะดำเนินการอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

คุณสามารถดูรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ Term and Condition ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมผ่าน โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี Call Center โทร 0-7668-4991